Felhívás egyetemistáknak

Kedves Diákok, Hallgatók és Kollégák!

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara ad otthont a XVII. Országos Környezettudományi Diákkonferenciának (OFKD_2020) 2020. április 6–7. között.

A konferenciával kapcsolatos összes információ az alábbi – folyamatosan frissülő – honlapon érhető el: http://ofkd2020.hu/

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára olyan 20–50 oldalas magyar nyelvű dolgozatokat várunk, amelyek a legtágabban értelmezett időszerű környezettudományi kutatás, alkotás (általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési kérdések; elméleti megfontolások stb.) tudományos szintű bemutatását tartalmazzák és a felsőoktatási intézmények valamely (BSc / BA, MSc / MA, osztatlan stb.) képzésében részt vevő hallgatói a 2017/2018. tanév második félévében, a 2018/2019. tanévben vagy a 2019/2020. tanévében készítették. Örömmel fogadjuk a határon túli felsőoktatási intézményekben készült munkákat is.

Várjuk angol nyelvű munkák nevezését az intézmények önköltséges vagy ösztöndíjas (pl. Stipendium Hungaricum) angol képzéseiben résztvevő hallgatóitól is. Esetükben a munkák értékelésének, bemutatásának teljes folyamata – természetesen – angol nyelven történik. Kérjük a kollégákat, hogy értesítsék és bíztassák az érdekelt hallgatókat.

A benevezett dolgozatok elfogadásának, értékelésének feltétele – az időszerű fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi stb. feladatok megoldásához történő kapcsolódáson túl –, hogy a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit foglalják össze, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (pl. szakdolgozat bírálat, kari TDK, egyetemi/intézményi tanulmányi verseny), vagy tudományos társasági ülésen, konferencián, esetleg országos megmérettetésen (OTDK) előzőleg már szerepeltek.

Külön is bátorítjuk a környezettudományban aktív középiskolás diákok jelentkezését valamely önálló munkájukkal, amely az előzőekben megfogalmazott feltételeknek a középiskolai szinten eleget tesz (tudományos célú munka), és valamilyen középfokú oktatási megméretésen (pl. OKTV, Oktatási Hivatal honlapján meghirdetett megyei és/vagy országos tanulmányi verseny, publikáció hazai vagy nemzetközi ismeretterjesztő / tudományos folyóiratban, iskolai előadás) már részt vett. Kérjük a környezettudományi, fenntarthatósági problémák kérdéskörének tanárait, hogy bíztassák kiváló diákjaikat a jelentkezésre és előadóként vagy akár hallgatóként történő részvételre.

A tudományos szekciókat a környezettudomány változatos szakterületei (http://ofkd2020.hu/program) és a nyelv alapján szervezzük.

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia a pályázóknak bemutatkozási lehetőség, de egyben verseny is. A dolgozat összeállítása, az előadás bemutatása önmagában is nagyszerű teljesítmény és siker. A szakmai zsűrik a dolgozatok és az előadások bírálata alapján kiválasztják azt a 25-30%-ot, amelyek a sikeresek között is a legjobbak, a környezettudomány ügyét a legkiválóbban képviselik. E munkák szerzői – a díjazottak – támogatóink értékes felajánlásait nyerik el.

Minél többeket várunk a környezettudomány egyik legfontosabb közös ünnepére, a szakmai utánpótlás bemutatkozására, megméretésére! A környezet ügye mindannyiunk közös felelőssége. A diákok és hallgatók eredményeik bemutatásával, megosztásával tehetik talán a legtöbbet környezetünk fenntartható jövőéért.

 

A konferencia helyszíne

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

2100–Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A konferencia ideje

2020. április 6–7.

 

Részvételi díjak (Bruttó árak forintban):

résztvevő dolgozattal

10.000,- Ft

résztvevő dolgozat nélkül, társszerző, kísérő tanár

5.000,- Ft

bíráló bizottság tagja

ingyenes

A részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt, a konferenciatáskát és a gálavacsorán való részvételt.

 

A konferencia háttérszervezője (online regisztráció, szállásfoglalás, pénzügyek)

ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft.

2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz.

Postacím: 2100 Gödöllő, Pf. 417.

Tel: (36)-28-432-985

e-mail: info@altagra.hu

www.altagra.hu

FONTOS! Kérjük, hogy az átutalások megjegyzés rovatába feltétlenül tüntessék fel az előleg bekérő levél sorszámát

 

AZ OFKD_2020-hoz kapcsolódó legfontosabb határidők

2020. február 10. Online regisztráció, dolgozatkivonatok (absztraktok) feltöltése
2020. február 15. Dolgozatok, hallgatói nyilatkozat, részvételi jogosultság igazolásának feltöltése/véglegesítése
2020. február 15 – március 15. Dolgozatok bírálata
2020. március 10. Konferencia részvételi díjak befizetése
2020. március 10. Szállásdíjak befizetése
2020. április 1. Bírálatok megküldése a pályázóknak
2020. április 6-7. Konferencia
 

Kapcsolat

Nevezési információ:

Dr. Czóbel Szilárd – szervezőbizottság elnöke
E-mail: Czobel.Szilard@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-000/1607

Havel Alexandra – konferencia informatikai tartalmáért felelős munkatársa
E-mail: Havel.Alexandra@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-005

Vásárhelyi Bernadett – konferencia ügyvivő titkára
E-mail: Vasarhelyi.Bernadett@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-005

 

Pénzügyi információ, számlázás:

Biszkupné Nánási Klára
info@altagra.hu
Tel: (36)-28-432-985

 

Regisztráció menete

1. A jelentkezéseket online rendszeren keresztül fogadjuk az alábbi elérhetőségen:

https://e-conf.com/ofkd2020/registration/

A regisztráció során meg kell adni a regisztráló személy pontos adatait, elérhetőségét. A rendszer ellenőrzi és visszaigazolja a regisztrációt, és egyedi belépési kódot ad.

2. Regisztrációs határidő és a dolgozatkivonatok feltöltésének határideje: 2020. február 10.

A kivonat maximális mérete (cím és szerző nélkül) szóközökkel együtt 2 500 leütés. Ne tartalmazzon ábrát, táblázatot! A kivonat elején a szerzők illesszék be a témavezető(k)re vonatkozó információt (név, beosztás, egyetem, kar, tanszék). A kivonatot célszerű szövegszerkesztőben, a honlapról letöltött minta alapján véglegesre elkészíteni docx formátumban, majd ezt követően beilleszteni a megfelelő felületre.

Jelentkezéskor a kivonatot (absztraktot) a Text mezőbe kell bemásolni, míg a dolgozatot a szerzők jóváhagyása után kell feltölteni a "PDF File feltöltése" ponthoz.

FONTOS! A dolgozatkivonatokhoz (absztrakt) minta a konferencia honlapjáról letölthető! (http://www.ofkd2020.hu/regisztracio)

3. Dolgozatok feltöltésének határideje: 2020. február 15.

A dolgozat végleges példányát egyetlen pdf fájlként 2020. február 15-ig kell az OFKD_2020 honlapjának regisztrációs felületén feltölteni. A feltölthető maximális fájlméret 20 MB. A feltöltött fájl elnevezése: hallgató neve / egyetem / kar rövidítése (pl. Juhasz_Bela_SZIE_MKK.pdf). A dolgozatot papír alapon nem kell benyújtani!

FONTOS! A regisztráció és a dolgozatok feltöltése csak online módon lehetséges. Az e-mailben / faxon / postai úton beküldött dolgozatokat nem áll módunkban elfogadni és elbírálni.

4. A regisztrációjával egyidőben lehetősége van szállás foglalásra az alábbiak szerint:

Szállás árak (Bruttó összegek forintban)

szobaár két főre reggelivel

14.600.- Ft

szobaár egy főre reggelivel

9.700.- Ft

Fizetési feltételek

A befizetést a rendszerből letölthető előleg bekérő levélen feltüntetett számlaszámra kérjük teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás beérkezése után előlegszámlát, a rendezvény után pedig végszámlát állítunk ki. Az online felületen történő jelentkezés megrendelésnek számít és fizetési kötelezettséget von maga után.

A konferencia részvétel feltételei

1. Egyéni regisztráció a honlapon.

2. Dolgozat nevezése és a szükséges dokumentumok (részvételi jogosultság igazolása, hallgatói nyilatkozat) határidőre való feltöltése ugyanott.

3. A részvételi díjak, szállásdíjak határidőre történő befizetése.

Részvételi jogosultság igazolás

A hallgató intézményétől/egyetemétől kér saját nevére szóló egyéni igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hallgató(k) adatait (név, telefonszám, e-mail cím, szak, szakirány), a dolgozat címét, a témavezető(k) adatait (név, intézmény, tudományos fokozat), a tudományos megmérettetés nevét, helyét, idejét, valamint az ott elért eredményt/pontszámot. A kari TDK-n, az OTDK-n, az OKTV részvételen kapott igazolás feltöltése szintén megfelelő.

A részvételi jogosultság igazolást a dolgozat feltöltésével egyidőben, annak végéhez csatolva kell feltölteni.

Hallgatói nyilatkozat

A hallgatói nyilatkozatot a dolgozat feltöltésével egyidőben, annak végéhez csatolva kell feltölteni. A nyilatkozatot a pályaművet készítő hallgató(k)nak és témevezető(k)nek egyaránt alá kell írnia.

FONTOS! A hallgatói nyilatkozathoz minta a konferencia honlapjáról letölthető! (http://www.ofkd2020.hu/regisztracio)

Tudományos szekciók, zsűrik és bírálat

A nevezett dolgozatokat a jelentkezők az online regisztráció során a legördülő menüsorban feltüntetett szekcióba sorolják. A pályamunkák szekcióba sorolását a konferencia szervezőbizottsága ellenőrzi és szükség esetén módosíthatja. A szervezőbizottság a szekciókhoz ötfős zsűrit rendel, majd ezt követően kiküldi a dolgozatokat a zsűritagoknak bírálatra. A beérkezett bírálatokat 2020. április 1-ig megküldi a résztvevőknek.

FONTOS! Angol nyelvű pályaművekkel kizárólag az „Environmental Science Session” elnevezésű szekcióba lehet nevezni!

A szekciók kialakításával egyidejűleg kialakul a Konferencia végleges programja is (http://ofkd2020.hu/program).

Tudományos előadás

A konferencián a szerzők 10 perces vetített előadást tartanak, amelyet maximum 10 perc vita követ. Az előzetes zsűrizés és az előadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a konferencia támogatói és a Szervezőbizottság által adományozott díjakat nyerik el.

Az előadást (adathordozón) mindenki hozza magával, mert a konferencia első napján a regisztrációkor fel kell töltenie!

Az előadásokhoz projektor minden teremben rendelkezésre áll.

Étkezések és a konferencia vacsora

A SZIE gödöllői kampuszán több étterem is elérhető, amelyekről az OFKD_2020 honlapja tájékoztatást ad (www.ofkd2020.hu). Az éttermekben külön részek lesznek elkülönítve a konferencia résztvevői számára.

A napközbeni étkezést mindenkinek egyénileg kell megoldania. A konferencia első napján 90 perces ebédszünet áll majd a résztvevők rendelkezésére.

Április 6-án hétfőn este (1930) szeretettel hívunk minden résztvevőt konferenciavacsorára Gödöllőre a SZIE kampuszára. A konferenciavacsora-részvétel költségét a regisztrációs díj tartalmazza.

Kiállítás, támogatók

Kérjük, hogy a Konferencián kiállítani, hirdetni, illetve a rendezvényt más módon támogatni szándékozó cégek, intézmények, tudományos társaságok tájékozódjanak a konferencia honlapján (http://ofkd2020.hu/), ill. szándékukat jelezzék a szervezőknek elektronikus levélcímen, vagy a szervezőbizottság egyéb elérhetőségein.

Minden kedves diákot, hallgatót, kollégát szeretettel várunk Gödöllőn!

 

Dr. Czóbel Szilárd                                                                 Prof. Dr. Heltai Miklós                                                          

a Szervezőbizottság elnöke                                                  a Szervezőbizottság társelnöke

 

Konferencia felhívás pdf fájlban: OFKD_2020_Konferencia_felhivas.pdf

 

magyar