Bírálati szempontok

OFKD 2020 Bírálati szempontok

 

A benyújtott dolgozat bírálatának főbb szempontjai

A benyújtott dolgozatot két-két bíráló értékeli és a bírálati szempontok alapján legfeljebb 50 – 50 pont odaítélésére tesz javaslatot.

1. A dolgozat szerkezete, stílusa, nyelvezetének szakszerűsége (max. 10 pont)
2. A téma irodalmának feldolgozottsága (max. 10 pont)
3. A téma kutatásának színvonala és módszertanának helyessége (max. 10 pont)
4. Az eredmények bemutatása és értékelése (max. 10 pont)
5. A munka önállósága és újszerűsége, tudományos értéke, eredmények alkalmazhatósága (max. 10 pont)

 

A diákkonferencia előadás bírálatának főbb szempontjai

A diákkonferencián a munka bemutatását az öt főből álló bírálóbizottság az alábbi szempontok szerint 50 ponttal értékeli.

1. Az előadás időbeosztása (max. 5 pont)

  • Az előadás tagolása arányos, a 10 perces időkerettel való gazdálkodás megfelelő.

2. Az előadás szemléltetésmódja (max. 20 pont)

  • A diák jól szerkesztettek, színesek, figyelemfelkeltőek.
  • Az ábrák, táblázatok alkalmazása szakszerű.
  • Az előadásmód az elvártnak megfelelő.
  • Az előadás közérthető, jól követhető.

3. Az előadás tartalmi színvonala (max. 25 pont)

  • A kutatott téma időszerű, a gyakorlatban is alkalmazható eredményekkel szolgál.
  • Az eredmények levezetése és bemutatása közérthető.
  • Az előadás szakmailag helytálló.
  • Az előadás logikusan felépített, lényegre törő.
  • A hallgató vitakészsége színvonalas.

 

magyar