Felhívás

Kedves Diákok, Hallgatók és Kollégák!

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara ad otthont a XVII. Országos Környezettudományi Diákkonferenciának (OFKD_2020) 2020. április 6–7. között.

A konferenciával kapcsolatos összes információ az alábbi – folyamatosan frissülő – honlapon érhető el: http://ofkd2020.hu/

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára olyan 20–50 oldalas magyar nyelvű dolgozatokat várunk, amelyek a legtágabban értelmezett időszerű környezettudományi kutatás, alkotás (általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési kérdések; elméleti megfontolások stb.) tudományos szintű bemutatását tartalmazzák és a felsőoktatási intézmények valamely (BSc / BA, MSc / MA, osztatlan stb.) képzésében részt vevő hallgatói a 2017/2018. tanév második félévében, a 2018/2019. tanévben vagy a 2019/2020. tanévében készítették. Örömmel fogadjuk a határon túli felsőoktatási intézményekben készült munkákat is.

Várjuk angol nyelvű munkák nevezését az intézmények önköltséges vagy ösztöndíjas (pl. Stipendium Hungaricum) angol képzéseiben résztvevő hallgatóitól is. Esetükben a munkák értékelésének, bemutatásának teljes folyamata – természetesen – angol nyelven történik. Kérjük a kollégákat, hogy értesítsék és bíztassák az érdekelt hallgatókat.

A benevezett dolgozatok elfogadásának, értékelésének feltétele – az időszerű fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi stb. feladatok megoldásához történő kapcsolódáson túl –, hogy a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit foglalják össze, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (pl. szakdolgozat bírálat, kari TDK, egyetemi/intézményi tanulmányi verseny), vagy tudományos társasági ülésen, konferencián, esetleg országos megmérettetésen (OTDK) előzőleg már szerepeltek.

Külön is bátorítjuk a környezettudományban aktív középiskolás diákok jelentkezését valamely önálló munkájukkal, amely az előzőekben megfogalmazott feltételeknek a középiskolai szinten eleget tesz (tudományos célú munka), és valamilyen középfokú oktatási megméretésen (pl. OKTV, Oktatási Hivatal honlapján meghirdetett megyei és/vagy országos tanulmányi verseny, publikáció hazai vagy nemzetközi ismeretterjesztő / tudományos folyóiratban, iskolai előadás) már részt vett. Kérjük a környezettudományi, fenntarthatósági problémák kérdéskörének tanárait, hogy bíztassák kiváló diákjaikat a jelentkezésre és előadóként vagy akár hallgatóként történő részvételre.

A tudományos szekciókat a környezettudomány változatos szakterületei (http://ofkd2020.hu/program) és a nyelv alapján szervezzük.

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia a pályázóknak bemutatkozási lehetőség, de egyben verseny is. A dolgozat összeállítása, az előadás bemutatása önmagában is nagyszerű teljesítmény és siker. A szakmai zsűrik a dolgozatok és az előadások bírálata alapján kiválasztják azt a 25-30%-ot, amelyek a sikeresek között is a legjobbak, a környezettudomány ügyét a legkiválóbban képviselik. E munkák szerzői – a díjazottak – támogatóink értékes felajánlásait nyerik el.

Minél többeket várunk a környezettudomány egyik legfontosabb közös ünnepére, a szakmai utánpótlás bemutatkozására, megméretésére! A környezet ügye mindannyiunk közös felelőssége. A diákok és hallgatók eredményeik bemutatásával, megosztásával tehetik talán a legtöbbet környezetünk fenntartható jövőéért.

 

A konferencia helyszíne

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

2100–Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A konferencia ideje

2020. április 6–7.

 

Részvételi díjak (Bruttó árak forintban):

résztvevő dolgozattal

10.000,- Ft

résztvevő dolgozat nélkül, társszerző, kísérő tanár

5.000,- Ft

bíráló bizottság tagja

ingyenes

A részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt, a konferenciatáskát és a gálavacsorán való részvételt.

 

A konferencia háttérszervezője (online regisztráció, szállásfoglalás, pénzügyek)

ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft.

2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz.

Postacím: 2100 Gödöllő, Pf. 417.

Tel: (36)-28-432-985

e-mail: info@altagra.hu

www.altagra.hu

FONTOS! Kérjük, hogy az átutalások megjegyzés rovatába feltétlenül tüntessék fel az előleg bekérő levél sorszámát

 

AZ OFKD_2020-hoz kapcsolódó legfontosabb határidők

2020. február 10. Online regisztráció, dolgozatkivonatok (absztraktok) feltöltése
2020. február 15. Dolgozatok, hallgatói nyilatkozat, részvételi jogosultság igazolásának feltöltése/véglegesítése
2020. február 15 – március 15. Dolgozatok bírálata
2020. március 10. Konferencia részvételi díjak befizetése
2020. március 10. Szállásdíjak befizetése
2020. április 1. Bírálatok megküldése a pályázóknak
2020. április 6-7. Konferencia
 

Kapcsolat

Nevezési információ:

Dr. Czóbel Szilárd – szervezőbizottság elnöke
E-mail: Czobel.Szilard@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-000/1607

Havel Alexandra – konferencia informatikai tartalmáért felelős munkatársa
E-mail: Havel.Alexandra@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-005

Vásárhelyi Bernadett – konferencia ügyvivő titkára
E-mail: Vasarhelyi.Bernadett@mkk.szie.hu
Telefon: 06-28/522-005

 

Pénzügyi információ, számlázás:

Biszkupné Nánási Klára
info@altagra.hu
Tel: (36)-28-432-985

 

Regisztráció menete

1. A jelentkezéseket online rendszeren keresztül fogadjuk az alábbi elérhetőségen:

https://e-conf.com/ofkd2020/registration/

A regisztráció során meg kell adni a regisztráló személy pontos adatait, elérhetőségét. A rendszer ellenőrzi és visszaigazolja a regisztrációt, és egyedi belépési kódot ad.

2. Regisztrációs határidő és a dolgozatkivonatok feltöltésének határideje: 2020. február 10.

A kivonat maximális mérete (cím és szerző nélkül) szóközökkel együtt 2 500 leütés. Ne tartalmazzon ábrát, táblázatot! A kivonat elején a szerzők illesszék be a témavezető(k)re vonatkozó információt (név, beosztás, egyetem, kar, tanszék). A kivonatot célszerű szövegszerkesztőben, a honlapról letöltött minta alapján véglegesre elkészíteni docx formátumban, majd ezt követően beilleszteni a megfelelő felületre.

Jelentkezéskor a kivonatot (absztraktot) a Text mezőbe kell bemásolni, míg a dolgozatot a szerzők jóváhagyása után kell feltölteni a "PDF File feltöltése" ponthoz.

FONTOS! A dolgozatkivonatokhoz (absztrakt) minta a konferencia honlapjáról letölthető! (http://www.ofkd2020.hu/regisztracio)

3. Dolgozatok feltöltésének határideje: 2020. február 15.

A dolgozat végleges példányát egyetlen pdf fájlként 2020. február 15-ig kell az OFKD_2020 honlapjának regisztrációs felületén feltölteni. A feltölthető maximális fájlméret 20 MB. A feltöltött fájl elnevezése: hallgató neve / egyetem / kar rövidítése (pl. Juhasz_Bela_SZIE_MKK.pdf). A dolgozatot papír alapon nem kell benyújtani!

FONTOS! A regisztráció és a dolgozatok feltöltése csak online módon lehetséges. Az e-mailben / faxon / postai úton beküldött dolgozatokat nem áll módunkban elfogadni és elbírálni.

4. A regisztrációjával egyidőben lehetősége van szállás foglalásra az alábbiak szerint:

Szállás árak (Bruttó összegek forintban)

szobaár két főre reggelivel

14.600.- Ft

szobaár egy főre reggelivel

9.700.- Ft

Fizetési feltételek

A befizetést a rendszerből letölthető előleg bekérő levélen feltüntetett számlaszámra kérjük teljesíteni, a megjelölt határidőig. Az átutalás beérkezése után előlegszámlát, a rendezvény után pedig végszámlát állítunk ki. Az online felületen történő jelentkezés megrendelésnek számít és fizetési kötelezettséget von maga után.

A konferencia részvétel feltételei

1. Egyéni regisztráció a honlapon.

2. Dolgozat nevezése és a szükséges dokumentumok (részvételi jogosultság igazolása, hallgatói nyilatkozat) határidőre való feltöltése ugyanott.

3. A részvételi díjak, szállásdíjak határidőre történő befizetése.

Részvételi jogosultság igazolás

A hallgató intézményétől/egyetemétől kér saját nevére szóló egyéni igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hallgató(k) adatait (név, telefonszám, e-mail cím, szak, szakirány), a dolgozat címét, a témavezető(k) adatait (név, intézmény, tudományos fokozat), a tudományos megmérettetés nevét, helyét, idejét, valamint az ott elért eredményt/pontszámot. A kari TDK-n, az OTDK-n, az OKTV részvételen kapott igazolás feltöltése szintén megfelelő.

A részvételi jogosultság igazolást a dolgozat feltöltésével egyidőben, annak végéhez csatolva kell feltölteni.

Hallgatói nyilatkozat

A hallgatói nyilatkozatot a dolgozat feltöltésével egyidőben, annak végéhez csatolva kell feltölteni. A nyilatkozatot a pályaművet készítő hallgató(k)nak és témevezető(k)nek egyaránt alá kell írnia.

FONTOS! A hallgatói nyilatkozathoz minta a konferencia honlapjáról letölthető! (http://www.ofkd2020.hu/regisztracio)

Tudományos szekciók, zsűrik és bírálat

A nevezett dolgozatokat a jelentkezők az online regisztráció során a legördülő menüsorban feltüntetett szekcióba sorolják. A pályamunkák szekcióba sorolását a konferencia szervezőbizottsága ellenőrzi és szükség esetén módosíthatja. A szervezőbizottság a szekciókhoz ötfős zsűrit rendel, majd ezt követően kiküldi a dolgozatokat a zsűritagoknak bírálatra. A beérkezett bírálatokat 2020. április 1-ig megküldi a résztvevőknek.

FONTOS! Angol nyelvű pályaművekkel kizárólag az „Environmental Science Session” elnevezésű szekcióba lehet nevezni!

A szekciók kialakításával egyidejűleg kialakul a Konferencia végleges programja is (http://ofkd2020.hu/program).

Tudományos előadás

A konferencián a szerzők 10 perces vetített előadást tartanak, amelyet maximum 10 perc vita követ. Az előzetes zsűrizés és az előadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a konferencia támogatói és a Szervezőbizottság által adományozott díjakat nyerik el.

Az előadást (adathordozón) mindenki hozza magával, mert a konferencia első napján a regisztrációkor fel kell töltenie!

Az előadásokhoz projektor minden teremben rendelkezésre áll.

Étkezések és a konferencia vacsora

A SZIE gödöllői kampuszán több étterem is elérhető, amelyekről az OFKD_2020 honlapja tájékoztatást ad (www.ofkd2020.hu). Az éttermekben külön részek lesznek elkülönítve a konferencia résztvevői számára.

A napközbeni étkezést mindenkinek egyénileg kell megoldania. A konferencia első napján 90 perces ebédszünet áll majd a résztvevők rendelkezésére.

Április 6-án hétfőn este (1930) szeretettel hívunk minden résztvevőt konferenciavacsorára Gödöllőre a SZIE kampuszára. A konferenciavacsora-részvétel költségét a regisztrációs díj tartalmazza.

Kiállítás, támogatók

Kérjük, hogy a Konferencián kiállítani, hirdetni, illetve a rendezvényt más módon támogatni szándékozó cégek, intézmények, tudományos társaságok tájékozódjanak a konferencia honlapján (http://ofkd2020.hu/), ill. szándékukat jelezzék a szervezőknek elektronikus levélcímen, vagy a szervezőbizottság egyéb elérhetőségein.

Minden kedves diákot, hallgatót, kollégát szeretettel várunk Gödöllőn!

 

Dr. Czóbel Szilárd                                                                  Prof. Dr. Heltai Miklós                                                         

a Szervezőbizottság elnöke                                                  a Szervezőbizottság társelnöke

 

Konferencia felhívás pdf fájlban: OFKD_2020_Konferencia_felhivas.pdf


Dear Students and Colleagues,

You are cordially invited to participate at the 17th National Higher Education Student Conference for Environmental Science (OFKD_2020) organized by Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences between the 6th and 7th of April, 2020.

All important information in connection with the event can be found on the following website: http://ofkd2020.hu/.

You may apply by a 20–50 pages scientific dissertation prepared in the field of environmental science in its broadest sense (general environmental and sustainability issues; environmental status assessment or measurement; development of environmental technologies; regulation and legislation measures; theoretical considerations, climate change issues etc.) and prepared in the second semester of the academic year 2017/2018, or in the academic years 2018/2019 or 2019/2020 by non-PhD students enrolled in a Hungarian higher education institution. Though the basic language of OFKD_2020 is Hungarian, a special English session for those students who do not speak Hungarian will be organised. In this session the presentation, discussion and evaluation will be managed in English.

Colleagues, especially supervisors, are strongly encouraged to stimulate their students for the participation at the OFKD_2020.

The conditions to accept and evaluate a dissertation are followings: i) the presentation of a relevant environmental, sustainability or nature conservation etc. topic, ii) the presentation of independent and original work and results, and iii) the dissertation has passed through earlier any kind of evaluation (e.g. thesis review, former oral presentation at a scientific session / conference, institutional student competition or Scientific Students' Association Conference at Hungarian university faculty).

Depending on the number and topic of the submitted dissertations, sessions will be organized by the Scientific Committee of the Conference with around 10 presentations each (http://ofkd2020.hu/program).

The 17th National Higher Education Student Conference for Environmental Science is an opportunity to introduce your work to the Hungarian environmental science researcher community, and is also a kind of fair to those who are interested in future PhD studies. But, dissertations / presenters are eligible to prizes, too. The Evaluation Committee (Scientific Jury) will mark the top 25–30% of the dissertations / presentations. Pries are funded by the sponsors of the OFKD_2020. Prizes rank the most excellent among the best!

Sustainability and unpolluted environment is our concerted responsibility. Students do the utmost to a sustainable environment by knowledge-shearing. Come and participate at this important celebration and competition of environmental science at Gödöllő!

Conference venue

Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

2100–Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Date of the conference

6th–7th April, 2020

Registration fees (Gross prices in HUF):

Participation with dissertation

10.000,- Ft

Participation (without dissertation; e.g. co-author, supervisor etc.)

5.000,- Ft

Review committee member

free

Registration fee covers the followings: conference badge, conference registration package and the participation at the conference dinner

Technical organiser of the conference (online registration, accommodation, fees)

ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda Kft.

2100 Gödöllő, Örösi Pál Zoltán sétány 0172/19 hrsz.

Postacím: 2100 Gödöllő, Pf. 417.

Tel: (36)-28-432-985

e-mail: info@altagra.hu

www.altagra.hu

IMPORTANT! Upon the transfer of any fees please indicate the number of the pro for ma invoice in the comment section.

 

The most important deadlines of the OFKD_2020

10th February 2020 Online registration and abstract submission.
15th February 2020 Submission of the dissertation, the student's declaration form and the institutional justification form.
15th February – 15th March 2020 Dissertation review process
10th March 2020 Receipts of payments.
10th March 2020 Accommodation payments.
1st April 2020 Review e-mailed to the presenting authors.
6th–7th April 2020 Conference

 

Contact

Registration information:

Dr. Szilárd Czóbel, Chair of the Organising Committee

E-mail: Czobel.Szilard@mkk.szie.hu; Phone: 06-28/522-000/1607

 

Alexandra Havel, Member of the Organising Committee

E-mail: Havel.Alexandra@mkk.szie.hu; Phone: 06-28/522-005

 

Bernadett Vásárhelyi, Member of the Organising Committee

E-mail: Vasarhelyi.Bernadett@mkk.szie.hu; Phone: 06-28/522-005

 

Invoicing:

Klára Biszkupné Nánási

E-mail: info@altagra.hu; Phone: (36)-28-432-985

 

Registration

1. Registration can only be done through the following online platform: https://e-conf.com/ofkd2020/registration/

Please give your personal data and contact information as requested. The system will send you an email for registration confirmation and will provide an individual password.

2. Registration and abstract submission deadline: 10th February 2020

The size of the abstract should not exceed 2 500 characters (with spaces). It should not contain figures or tables. At the beginning of the abstract one shall add the details (name, status, higher education affiliation) of the supervisor(s). We advise you to prepare the abstract body in a MS Word. The edited text should be pasted to the space added in the electronic system.

IMPORTANT! Please check the following abstract template for the structuring and editing of the abstract (http://www.ofkd2020.hu/regisztracio).

3. Dissertation submission deadline: 15th February 2020

The final version of the dissertation organized into one single PDF file should be submitted through the official website of OFKD_2020 by no later than 15th of March 2020. The file size should not exceed 20 MB. Label the file as follows: your name / university / faculty abbreviations (e.g. Juhasz_Bela_SZIE_MKK.pdf).

IMPORTANT! Registration and dissertation submission will only be accepted if accomplished through the online platform of the conference. Submission in email, fax or paper copy will not be accepted and reviewed!

4. Accommodation can be booked during the registration process:

Prices (Gross prices in HUF)

Double room with breakfast

14.600.- Ft

Single room with breakfast

9.700.- Ft

 

Payment

Please make the payment to the account number indicated on the pro forma invoice, which can be downloaded from the system. Upon receipt of the transfer we will issue an invoice and after the event a final invoice will be issued as well. Please note that applying online is an order and will incur a payment obligation.

Terms of participation

1. Online registration through the official platform.

2. Submission of the dissertation and the required documents (student's declaration form, institutional justification form) until the deadline.

3. Payment of the entry and registration fee in due time.

Institutional justification

The institutional justification is an official statement that the dissertation passed through earlier any kind of evaluation, i.e. authorization (e.g. thesis review, former oral presentation at a scientific session, institutional student competition etc.). Justifications shall be issued by the university / faculty / institute. It shall contain the personal data of the student, the title of the dissertation; the personal data of the supervisor(s), and the type, and date of the previous evaluation. Justification shall be officially signed!

The institutional justification form should be attached to the end of the dissertation and uploaded through the online platform together with the dissertation.

Student's declaration form

The student's declaration form should be attached to the end of the dissertation and uploaded through the online platform together with the dissertation. The form must be signed by the student(s) and the supervisor(s) as well.

IMPORTANT! Template for the student's declaration form can be downloaded from the following link: http://www.ofkd2020.hu/regisztracio.

Scientific sessions, jury and review process

Dissertations should be assigned to the sessions listed in the drop-down menu during online registration. The assignment of entries will be reviewed by the organising committee and may modify it if necessary. The organising committee assigns a jury to each session and forwards the dissertation for review prior to the conference. Completed reviews will be sent to the registered participants by the 1st of April 2020.

IMPORTANT! English dissertation can only be submitted to the „Environmental Science Session”!

The final programme of the conference will be available at this link: http://ofkd2020.hu/program.

Oral presentation

Authors of the scientific dissertations give a 10 minute ppt presentation, followed by a 10 minute discussion. Based on the pre-conference review of the dissertations, and the quality of presentation, authors with the best performance will be awarded prizes by the Organizing Committee.

Presenting authors shall upload their presentations on the first day of the Student Conference. Standard audio-visual equipment will be provided.

Meals and conference dinner

More restaurants are available within the Campus of Szent István University. These are indicated on the website of the OFKD_2020 (www.ofkd2020.hu). Separate places will be available in these restaurants for the conference participants.

Lunch shall be taken care of individually. A 90 minutes long lunch break will be inserted in the conference programme on the first day of the event.

Conference dinner on the 6th of April will be held by 19:30. Participation on the evening event is covered by the registration fee.

Expo and sponsors

Companies, institutions and scientific organizations intending to exhibit, advertise or otherwise support the conference should refer to the conference website, or directly contact the members of the Organising Committee.

 

See you at the Student Conference!

 

Dr. Szilárd Czóbel                                                     Prof. Dr. Miklós Heltai                                             

Chair of the Organising Committee                          co-Chair of the Organising Committee

 

Call for papers in pdf: Ofkd_2020_Call_for_papers_eng.pdf